בחירות - 27/11/2018
הודעה בדבר קיום בחירות
תקנון בחירות
לוח מועדים לבחירות
טופס הגשת מועמדות
טופס ערעור על אי הכללה בפנקס הבוחרים
מפה ארגונית ויחידות הצבעה
©2018 beithandesai, All rights reserved Site by Berale