בחירות - 13/12/2022

הודעה בדבר קיום בחירות
תקנון בחירות
לוח מועדים לבחירות
טופס הגשת מועמדות
מפה ארגונית ויחידות הצבעה
טופס ערעור על אי הכללה בפנקס הבוחרים