רשימת סמינרים בחו"ל
על מנת לצפות בנתונים מותאמים אישית, יש להקליד שם משתמש (ת.ז.) וסיסמא .
מספרמיועד למיקוםימיםטווח תאריכיםסימוכיןסטטוסתחנת הרשמה
1ארצי אנגליה , לונדון א-ה12/01/2020-16/01/2020 001/9/20/4 המתנה בלבדאגודת בית ההנדסאי והטכנאי
74מחוז חיפה - עם המשך ברזיל , ריו דה ז'נרו ב-ו18/11/2019-22/11/2019 074/4/19/4 התחילבית ההסתדרות במרחב חיפה
75מחוז ת"א - עם המשך סין , בייג'ינג-שנחאי ש-ה23/11/2019-28/11/2019 075/3/19/4 המתנה בלבדבית ההסתדרות במרחב ת"א
©2019 beithandesai, All rights reserved Site by Berale