עדכון פרטי חבר עדכן את הפרטים הרלוונטיים והפעל את כפתור ''שלח'' - הנתונים יעודכנו בזמן אמת
על מנת לצפות בפרטיך האישיים יש להתחבר למערכת , ע"י הזנת ת.ז. (9 ספרות) וסיסמא
ת.ז. (9 ספרות)
שם האב   שם פרטי   שם משפחה
  מחוז
(כתובת (רח'+מס' בית עיר
   מיקוד מיקוד ת.ד. ת.ד.
פקס טלפון
 נייד פקס עבודה טלפון עבודה
  E-mail מס' רשיון תואר

* אישור קבלת הודעות:
הנני מסכים/ה לקבל הודעות SMS לטלפון הנייד והודעות דואר אלקטרוני לכתובת המפורטת מטה בנוגע לפעילות העמותה, והסתדרות ההנדסאים בישראל:

תת מגמה מגמה
תפקיד סוג עובד
תפקיד נוסף   אחוז משרה
הערות
(ישלחו במייל לאגודה)
©2019 beithandesai, All rights reserved Site by Berale