כללי שימוש באתר

הרשמה לסמינרים ומידע אישי
לחברי אגודת בית ההנדסאי  והעמותה לקידום

     
      ניתן לשלוח מהאתר בקשות לרישום לסמינרים, שינויי בקשות וביטולים.
      נתוני בקשה/שינוי/ביטול שנשלחים מהאתר נקלטים וממוספרים מיידית, ונשלחת הודעת אימות בדואר אלקטרוני.
     בכל עת, ניתן לעקוב מתוך האתר אחר מצב הבקשה ולבדוק באיזה שלב של הטיפול היא נמצאת.
     לאחר  עידכון  כלשהוא במצב הטיפול בבקשה נשלחת  הודעה בדואר האלקטרוני.
      

     שלבי הטיפול בבקשות לרישום לסמינרים

       1)     שליחת טופס בקשה.
הבקשה מועברת ל"רשימת המתנה לסמינר",  נשלחת לחבר/ה הודעה בדואר אלקטרוני לאישור קבלת הבקשה , ובנוסף יופיע עידכון בשורת "בקשת השתתפות באירועים".
2)      עידכון פרטי בקשה:
נתוני הבקשות שנשלחו מהאתר מעודכנים למערכת הממוחשבת.
באתר, בדף "בקשות והשתתפות בארועים", ניתן לראות אם הוזנו כל הפרטים  (כולם או חלקם).
נתוני הבקשות שנשלחו מהאתר מעודכנים למערכת הממוחשבת.
באתר, בדף "בקשות והשתתפות בארועים", ניתן לראות אם הוזנו כל הפרטים  (כולם או חלקם).
3)    מיון אוטומטי של הבקשות במחשב על פי קריטריונים שנקבעו  לרישום חברים.
העדיפות תיקבע על פי השנה האחרונה בה השתתף החבר בסמינר.
למשל: חבר אגודה ותיק (חברות מעל 3 שנים) שעדיין לא השתתף בסמינר יימצא בעדיפות קודמת לזו של חבר שהשתתף בסמינר בשנה האחרונה.
חבר חדש המצטרף לאגודה (כזה ששילם דמי חבר בעבור שנתיים ברצף) או חבר המחדש חברותו באגודה יימצא בעדיפות הזהה לזו של חבר שהשתתף בסמינר בשנה אחרונה.
במקרים בהם יש לקבוע עדיפות בין חברים שהמועד האחרון בו השתתפו בסמינר הוא זהה, תינתן עדיפות יתר למי שלזכותו יותר נקודות.
לשולח בקשת רישום לסמינר נשלחת הודעה בדואר האלקטרוני.
4)      ביצוע רישום לסמינר – מבוצע חיוב בפועל של נקודות/אשראי/המחאות.
נשלחת הודעה בדואר האלקטרוני, וכן אישור הרשמה בצירוף קבלה בדואר אלקטרוני.
רק קבלת קבלה בדואר האלקטרוני מעידה על רישום בפועל לסמינר, 

 

מידע אישי באתר:
       לנוחותכם, ניתן לקבל מידע  אישי המעודכן במערכת הממוחשבת ,לשם כך,

             יש להקליד מספר זהות (9 ספרות) וסיסמא באזור המיועד לכך בפינה  הימנית העליונה של הדף.