הרשמה לסמינרים ומידע אישי

לחברי אגודת בית ההנדסאי ולחברי העמותה לקידום

     

      ניתן לשלוח מהאתר בקשות לרישום לסמינרים, שינויי בקשות וביטולים.
      נתוני בקשה/שינוי/ביטול שנשלחים מהאתר נקלטים וממוספרים מיידית, ונשלחת הודעת אימות במייל.
      ניתן לעקוב מתוך האתר אחר מצב הבקשה ולדעת באיזה שלב של הטיפול היא נמצאת.
      עם ביצוע שלב כלשהוא בטיפול נשלחת  הודעה בדואר האלקטרוני.
      
     שלבי הטיפול בבקשות לרישום לסמינרים:

1)      שליחת טופס בקשה.
לחבר  ששלח את הבקשה מהאתר נשלחת הודעה בדואר שמאשרת שהבקשה הגיעה, וכן מופיעה שורת בקשה ב"בקשות והשתתפות בארועים".
חברים ששלחו בפקס יקבלו הודעה רק כאשר הטופס יועבר למערכת. בהמשך, כאשר יוזנו נתוני הבקשה, יקבלו הודעה נוספת.

2)      עידכון פרטי בקשה:
נתוני בקשות שנשלחו מהאתר מוזנים ישירות למערכת .
נתוני בקשות שנשלחו בפקס ממתינים להזנת נתונים ידנית. כאשר זה קורה נשלחת הודעה בדואר האלקטרוני.
באתר, בדף "בקשות והשתתפות בארועים", ניתן לראות אם הפרטים הוזנו (כולם או חלקם).

3)      העברת הבקשות למיון אוטומטי במחשב על פי כללים אחידים שנקבעו  לרישום חברים.

העדיפות תיקבע על פי השנה האחרונה בה השתתף החבר בסמינר.
למשל: חבר אגודה ותיק (חברות מעל 3 שנים) שעדיין לא השתתף בסמינר יימצא בעדיפות קודמת לזו של חבר שהשתתף בסמינר בשנה האחרונה.
חבר חדש המצטרף לאגודה או מחדש חברותו באגודה יימצא בעדיפות הזהה לזו של חבר שהשתתף בסמינר בשנה אחרונה.
במקרים בהם יש לקבוע עדיפות בין חברים שהמועד האחרון בו השתתפו בסמינר הוא זהה, תינתן עדיפות יתר למי שלזכותו יותר נקודות.

נשלחת הודעה בדואר האלקטרוני.

4)      ביצוע רישום לסמינר – מבוצע חיוב בפועל של נקודות/אשראי/המחאות.
נשלחת הודעה בדואר האלקטרוני, וכן אישור הרשמה בצירוף קבלה בדואר רגיל.

 

מידע אישי באתר

לנוחיותכם, ניתן לקבל פרטים אישיים הקשורים לאגודה.

      יש להקליד מספר משתמש (ת.ז. – 9 ספרות) וסיסמא באזור המיועד לכך – בפינה השמאלית העליונה של הדף.
      להלן הנתונים שניתן לקבל בדפים השונים באתר:

א.      פירוט מצב בקשות והשתתפויות
- רשימת השתתפויות בסמינרים – מספרי סמינרים ומועדי השתתפות בשנים קודמות.

- רשימת בקשות והשתתפויות בשנה נוכחית – פירוט פרטים ומצב של כל בקשה.
מיקום: דף "בקשות והשתתפות בארועים".

ב. פירוט תשלומים ומצב נקודות
- מצב הנקודות באגודה ו/או בעמותה,

     - פירוט כל הפעולות (במבנה של דף פעולות בבנק) – תשלומים לדמי חבר ולהשתלמויות.

    מיקום: דף "נקודות ודמי חבר"

ג. דפי טבלאות ארועים
 - רשימת סמינרים
 - פירוט מצב חדרים בכל סמינר בהתאמה לנתונים האישיים.
 - מחיר מחושב על כל סמינר בטבלה על פי נתוני החברות שלך.

   מיקום: דפי טבלאות ארועים (סמינרים בארץ, סמינרים בחו"ל...)

ד. חישוב עלות להשתתפות בסמינר
- קבלת תכנית הסמינר.
- פירוט עלות לחבר תוך התייחסות לכמות הנקודות העומדות לזכותו. 
מיקום: דף פרטי סמינר  - ע"י הקלקה על שורת הסמינר בטבלה.

ה. שליחת בקשה לרישום/שינוי רישום/ביטול
- קבלת דף למילוי פרטי הבקשה לסמינר  מסוים
- פירוט כל התשלומים בפועל מחושב און-ליין על פי הבקשה הספציפית (עם/ללא בן-זוג, עם/ללא טיסה, שימוש בנקודות...)
- ביצוע שליחה של הבקשה.
- קבלת טופס ממוספר עם כל הפרטים. אפשרות הדפסת הטופס (כאשמכתא לשליחת הבקשה).
מיקום: דף "טופס בקשה לרישום לארוע"

להנחיות מפורטות על היכולות החדשות והדרך להשתמש , הפעל את אפשרות 'עזרה'

©2019 beithandesai, All rights reserved Site by Berale