כללי שימוש באתר

הרשמה לסמינרים ומידע אישי
לחברי אגודת בית ההנדסאי  והעמותה לקידום

     
      ניתן לשלוח מהאתר בקשות לרישום לסמינרים, שינויי בקשות וביטולים.
      נתוני בקשה/שינוי/ביטול שנשלחים מהאתר נקלטים וממוספרים מיידית, ונשלחת הודעת אימות בדואר אלקטרוני.
     בכל עת, ניתן לעקוב מתוך האתר אחר מצב הבקשה ולבדוק באיזה שלב של הטיפול היא נמצאת.
     לאחר  עידכון  כלשהוא במצב הטיפול בבקשה נשלחת  הודעה בדואר האלקטרוני.
      

     שלבי הטיפול בבקשות לרישום לסמינרים

       1)     שליחת טופס בקשה.
הבקשה מועברת ל"רשימת המתנה לסמינר",  נשלחת לחבר/ה הודעה בדואר אלקטרוני לאישור קבלת הבקשה , ובנוסף יופיע עידכון בשורת "בקשת השתתפות באירועים".
2)      עדכון פרטי בקשה:
נתוני הבקשות שנשלחו מהאתר מעודכנים למערכת הממוחשבת.
באתר, בדף "בקשות והשתתפות באירועים", ניתן לראות אם הוזנו כל הפרטים  (כולם או חלקם).
נתוני הבקשות שנשלחו מהאתר מעודכנים למערכת הממוחשבת.
באתר, בדף "בקשות והשתתפות באירועים", ניתן לראות אם הוזנו כל הפרטים  (כולם או חלקם).
3)    ניתן לשלוח בקשות להרשמה ל-3 סמינרים ולציין עדיפויות להרשמה. כניסה לרשימת המתנה (אינו רישום בפועל לסמינר). 
מיון ע"י המערכת הממוחשבת לקביעת עדיפות הרשמה לסמינר.
לאחר קביעת המערכת, מתחיל רישום בפועל בהתאם לקריטריונים הבאים:
        תדירות היציאה לסמינרים
        שנות רצף
        תאריך הסמינר האחרון בו השתתף העמית 
השתתפות באותו מלון: עמית שהשתתף בסמינר באותו מלון בארץ, יקבל עדיפות נמוכה יותר מעמית שלא השתתף בסמינר באותו המלון בארץ.
חשוב מאוד: זכאות לרישום לפעילות כלשהי ולניצול נקודות זכות, מחייבת תשלום רציף של דמי החבר
       שנתיים ברציפות לדוגמא: בשנת 2022, יידרש תשלום לשנים 2021 ו-2022.
4)      ביצוע רישום לסמינר – מבוצע חיוב בפועל של נקודות/אשראי.
נשלחת הודעה בדואר האלקטרוני, וכן אישור הרשמה בצירוף קבלה בדואר אלקטרוני.
רק קבלת קבלה בדואר האלקטרוני מעידה על רישום בפועל לסמינר, 

 

מידע אישי באתר:
       לנוחותכם, ניתן לקבל מידע  אישי המעודכן במערכת הממוחשבת ,לשם כך,

             יש להקליד מספר זהות (9 ספרות) וסיסמא באזור המיועד לכך בפינה  הימנית העליונה של הדף.