נוהל רישום 


המסמך מנוסח בלשון "זכר" מטעמי נוחות בלבד וכל האמור מתייחס גם ללשון "נקבה".
כדי להיכנס למערכת ולבצע רישום לפעילות כלשהי יש לבצע את השלבים הבאים:

א.    כניסת חברים
בראש הדף, בצד ימין, הקש על "כניסת חברים".
 
ב.    הקלדת שם משתמש
הקלד במקום המיועד לכך את מספר תעודת הזהות המלא (9 ספרות).
 
ג.      הקלדת סיסמא
הקלד במקום המיועד לכך את הסיסמא שנשלחה אליך בדואר האלקטרוני.  אם אין לך, או אינך זוכר או שברצונך להחליף סיסמא: בצע את הפעולות הבאות: - הקש על "שכחתי סיסמא". - קרא את ההודעה המתקבלת והקש "OK" - פתח את תיבת הדואר האלקטרוני שלך. - פתח את ההודעה שהגיעה מהאגודה והעתק את הסיסמא שרשומה בה. - להשלמת שלב זה, חזור לאתר והקש/הדבק את הסיסמא
הקלד במקום המיועד לכך את הסיסמא שנשלחה אליך בדואר האלקטרוני.
אין לך, אינך זוכר או ברצונך להחליף סיסמא:
בצע את הפעולות הבאות:
-          הקש על "שכחתי סיסמא".
-          קרא את ההודעה המתקבלת והקש "OK".
-          פתח את תיבת הדואר האלקטרוני שלך.
-          פתח את ההודעה שהגיעה מהאגודה והעתק את הסיסמא שרשומה בה.
-          להשלמת שלב זה, חזור לאתר והקש/הדבק את הסיסמא
 
.הערה: במידה ועדיין לא קיבלת סיסמא צור קשר טלפוני עם משרדי האגודה או עם המחוז אליו אתה משויך     

ד.      בדיקת פרטים אישיים    
הקש על "התחבר" ואחר כך על "סיסמא"
לאחר מכן תוכל לבצע באתר את הפעולות הבאות:
   
        -לבדוק מצב נקודות.
        -לשלם דמי חבר
        -לצפות  בפעילויות הרלוונטיות לתקופה, כולל העלויות המתאימות לך..
         -להיכנס לפעילות רצויה, לבדוק את תוכנית הפעילות והתאמתה לך.
         -להרשם לפעילות המבוקשת בהתאם לנוהל המוצג באתר.
         -לבדוק  את הסכום שעליך לשלם,  בנקודות או בכרטיס אשראי.
         -לעדכן פרטים אישיים.
         -לשלוח את הבקשה.
         -להדפיס את הטופס המתקבל.
         -לעדכן את הבקשה (עכשיו או בכניסה חוזרת בהמשך).
.