הצגת נתונים אישיים ושליחת בקשות לרישום

ניתן באתר לראות נתונים מותאמים אישית לחבר, ולשלוח בקשות לרישום.

 

נתונים אישיים:

·      פרטי החבר

·      מצב/פירוט נקודות

·      מצב בקשות עדכני לשנה נוכחית.

·      נתוני סמינר מבוקש:

·      התאמה להשתתפות בסמינר

·      עלות השתתפות בסמינר תוך התחשבות במצב חברות ובנקודות

 

פרטי חבר:

·      צפיה בפרטים (ת.ז., שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון....)

 ·      עידכון נתונים ואישור שליחת דוא"ל ומסרונים.
 

בקשות לרישום, שינויי פרטי בקשה קיימת, בקשות לביטול בקשת רישום:

·      שליחת טופס בקשה להרשמה לסמינר.

·      שליחת שינויי בקשה קיימת

 

כדי לעשות זאת, יש לבצע את השלבים הבאים:

א. הקלדת שם משתמש
בראש הדף, בצד שמאל, ליד "שם משתמש" להקליד מספר זהות מלא (9 ספרות).

ב. הקלדת סיסמה
בראש הדף , בצד שמאל, ליד שם המשתמש, במקום המיועד לסיסמה, כתוב את הסיסמה שנשלחה אליך בדואר האלקטרוני.
אם לא קיבלת/אינך זוכר את הסיסמה:
- הקש/י על "שכחתי סיסמה"

- קרא/י את ההודעה המתקבלת והקש/י "OK".

- פתח/י את תיבת הדואר האלקטרוני שלך (אותה תיבה שאישרת לאגודה להפיץ אליה).

- פתח/י את המייל שהגיע מהאגודה לתיבה, קרא את הסיסמה וכתוב אותה במקום המיועד לכך
בראש הדף באתר, ליד שם המשתמש (שכבר מילאת).
הערה: במידה ולא אישרת הפצה בתא-דואר אלקטרוני, או שאינך מצליח/ה לייצר סיסמה, צור
קשר טלפוני למשרדי האגודה או למחוז אליו הינך שייך.

 

ג. הפעלת הסיסמה:
הקש על החץ שמשמאל לסיסמה.

במקום "שם המשתמש" ו"סיסמה" יופיע כעת שמך.

 ד. שינוי סיסמה:
אם ברצונך לשנות את הסיסמה לסיסמה המתאימה לך:
- הקש/י על "החלף סיסמה".
- הקלד/י את שם המשתמש, סיסמה נוכחית וסיסמה חדשה (בשני המקומות המיועדים לכך).
- הקש /י על כפתור "עדכן"

הערה: המערכת מנתקת עצמה אוטומטית מהנתונים האישיים כאשר אין פעילות במשך מספר דקות. להקלדה מחודשת של הנתונים , רענן את המסך ע"י הקשה על לחצן f5 במקלדת, והכנס מחדש את שם המשתמש והסיסמה.

עכשיו, תוכל/י באמצעות האתר:

· לקבל מצב נקודות ופירוט פעולותיך בנקודות (תשלום דמי חבר, תשלום לארועים):
בדף הבית בחר "נקודות ודמי חבר", - תתקבל יתרת הנקודות, עם פירוט נקודות אגודה ופירוט נקודות עמותה.
לקבלת דוח מפורט של הפעולות בנקודות, הפעל את לחצן "פירוט פעולות".
הדף ערוך בדומה לדף פירוט פעולות בחשבון בנק.

אחרי פירוט הפעולות מוצגת טבלת עלות דמי החבר בכל השנים.
הערה: כברירת מחדל, יופיעו כל הפעולות. ניתן לבקש להציג הצגת שורות חלקית בלבד, של פעילות בגין השתלמויות ו/או או דמי חבר, של האגודה ו/או העמותה. זאת ע"י ע"י הורדת הסימון במקומות המתאימים.


· לקבל נתונים על מצב בקשות לרישום לסמינרים.
בדף הבית בחר "בקשות והשתתפות בארועים".
מוצגת רשימת ההשתתפויות והבקשות לשנה נוכחית.
ברשימה זו ניתן לראות שורה עבור כל בקשה לרישום בשנה זו, ואת הפרטים שנשלחו בבקשה.
במידה ונשלחו גם טפסי שינויים, יופיע בעמודת "עידכונים" של השורה כפתור "הצג" – הפעלת כפתור זה תציג חלון נפרד עם שורה עבור כל אחד מטפסי הבקשה שנשלחו לסמינר זה, ומהות השינוי בכל טופס כזה.
במידה ונשלחו הערות, יופיע בעמודת "הערות" של השורה כפתור "הצג" – הפעלת כפתור זה תציג חלון נפרד עם ריכוז של ההערות השונות בטופס המקורי ובטופסי השינויים (אם היו).
לתשומת לבך: הנתונים הנראים כאן הם הנתונים הנמצאים במערכת לגבי הבקשה שלך. באם נתון מסוים לא מתאים לבקשתך, יש לשלוח עידכון לבקשה.
טיפ: הצבעה על תא מסוים מציגה פירוט או הסבר לגביו (במידה ויש משהו רלוונטי לאותו תא).
הקלקה כפולה על שורת בקשה מסוימת תפתח את דף הרישום ותאפשר לבצע בו שינוי ולשלוח את השינוי, בדיוק כפי שבוצע דף המקור.


· לקבל נתונים על השתתפותך בסמינרים בשנים קודמות.
בחלון של "בקשות והשתתפות בארועים", סמן/י "השתתפויות בכל השנים".
מוצגת שורה עבור כל סמינר שהשתתפת בו עד (לא כולל) שנה נוכחית.

· לראות בטבלת הסמינרים לאלו סמינרים את/ה יכול/ה להירשם.
בדף הבית הצבע עם העכבר על "ארועים" ואז בחר מהתפריט שיופיע את סוג הארוע המבוקש (סמינרים בארץ, סמינרים בחו"ל). תתקבל טבלת ארועים, עם המחירים המתאימים לסוג החברות שלך (בעמותה אחת או בשתי העמותות).
טיפ: מומלץ להפעיל את לחצן "טבלה בחלון נפרד" - יפתח חלון חדש שמכיל את הטבלה
בלבד – רואים בו-זמנית יותר שורות ויותר פרטים בכל שורה.
ההסברים הבאים מתאימים לשני הדפים.

בעמודת "זכאות להשתתפות" מופיעה אינדיקציה באם את/ה יכול/ה להירשם לסמינר. גורם זה תלוי בכך שיש חדרים פנויים בסמינר עבור המחוז שלך שדרכו אתה נרשם, ובהתאמת תחום השכלתך/עיסוקך לתכנית הסמינר המבוקש.

 כמו כן, באם הנתונים הנ"ל מתאימים לרישום, יופיע "סמיילי" בעמודה הימנית של הטבלה. 
השורות בהן מופיע סמיילי הן שורות הסמינרים שנמצאו מתאימים לך.
ניתן להגיש בקשה לרישום גם לסמינרים אחרים בטבלה, אבל בקשות כאלו יטופלו רק קרוב יותר למועד הסמינר, אם יישארו אז מקומות פנויים.

· לבדוק נתוני סמינר ספציפי
הצבע עם העכבר על שורת הסמינר הרצוי.
לחץ על הלחצן השמאלי.
מופיע דף "פרטי סמינר" עם פרוט נתוני הסמינר, כולל תוכנית הסמינר, מחירים כלליים והמחיר שעליך לשלם בהתחשב בחברויותיך ובמצב הנקודות שלך.

· להפיק אוטומטית טופס רישום מותאם אישית (מחירים, בקשות).
- בדף "פרטי סמינר" קרא היטב את תכנית הסמינר.
- אם מופיעות הנחיות נוספות לסמינר, קרא אותן בעיון ובסיום סמן "קראתי".
- הקלק על כפתור "רישום". מופיע דף "טופס בקשה לרישום".
בראש הדף מוצגים פרטי הסמינר הכלליים, ופרטי סמינר הרלוונטיים לגביך: ההתאמה לרישום, אם יש מגבלות לרישום, צורך בהשלמת דמי חבר (במידה ולא שולמו), המחוז הרושם אותך והמחיר, עם פירוט כמות הנקודות שתחויב והסכום הנותר לתשלום באמצעות כרטיס אשראי.
בתוך הדף ניתן לסמן/לבטל סימון הסעות/טיסות, ולסמן/לבטל הוספת בן/בת זוג. המחיר יתעדכן מיד בהתאם לסימונים.
לתשומת לבך: אם בן הזוג המבוקש לחדר הוא חבר האגודה הנרשם גם כן כחבר, אין למלא בן זוג – במקום זאת יש למלא את פרטי החבר בשורה  הבאה ( "אני מתנה את בקשתי בשיתוף בחדר עם....). גם החבר השני צריך לשלוח בקשה באופן דומה.

בסמינרים עם ילדים, יש לפרט כמות הילדים וגילאיהם.

אם יש בקשות מיוחדות ניתן לכתוב אותן תחת הערות/בקשות. יש לשים לב לכתוב כל בקשה במקום המתאים לה (הערות למלון, הערות להסעות/טיסות או הערות אחרות)

· לאשר תשלום באשראי.

במידה ויש השלמה כספית, היא תשולם באמצעות כרטיס אשראי.

חשוב להבהיר:
1. פרטי כרטיס האשראי מאובטחים במנגנונים על פי תקנים מחמירים ביותר שכופות חברות
האשראי. מספר כרטיס האשראי כלל אינו מגיע אל מערכת המיחשוב של האגודה!

2. החיוב יתבצע רק אם וכאשר יתבצע רישום בפועל. שליחת הטופס מהווה רק בקשה לרישום, ולא
רישום בפועל.

ניתן להשתמש בכל כרטיסי האשראי פרט ל"דיינרס" (ישראכרט, אמריקן אקספרס, ויזה).

יש למלא מספר כרטיס אשראי, תוקף ומספר תשלומים מבוקש (עד 4).
יש לסמן "אני בעל הכרטיס" או (אם לא) למלא פרטי בעל הכרטיס.

להפעיל את "בצע רישום" (של כרטיס האשראי) ע"י לחיצה עליו עם הלחצן השמאלי בעכבר.

· לשלוח את טופס הבקשה דרך האתר.
הפעלת "המשך" (עם כפתור שמאלי בעכבר) תציג חלון עם פרטיך כפי שמופיעים אצלנו במערכת.
עליך לבדוק את נכונות הפרטים, לתקן פרטים לא נכונים ולאשר.
חשוב: בבקשות לרישום לסמינרים בחו"ל, תתבקש גם למלא/לעדכן נתוני דרכון בתוקף. שים/י לב, בדוק וודא שהנתונים הנשלחים זהים לנתונים הכתובים בדרכון.
הערה: נתוני הדרכון שנשלחו מבטלים את הצורך בצילום דרכון. אם בכל זאת עליך לשלוח צילום דרכון, יש לשלוח אך ורק לפקס: 03-5519357, לשלוח בנפרד דרכון בן-זוג ולציין גם עליו מספר זהות של החבר (לא של בן-הזוג).


עם הפעלת האישור בקשתך תישלח למערכת האגודה.
במקביל תופיע בראש הדף הודעה שהרישום נקלט, סטאטוס הטופס ישתנה ל"נקלט" ויופיע מספר טופס. מומלץ מאוד להדפיס  (כפתור "הדפס"באוזר השמאלי העליון של חלון הבקשה) – זו אסמכתא שמכילה את הפרטים ואת מספר הטופס/השינוי.

· להדפיס את טופס הבקשה.
הקלקה על כפתור "הדפס" בראש הדף בצד שמאל תשלח למדפסת שלך את הדף בדיוק כפי שהוא מוצג.
שים/י לב: בשלב זה מומלץ מאוד להדפיס את הטופס –  הדף המודפס הוא העותק שלך לבקשה שנשלחה, עם מספר טופס, תאריך ושעה וכל הפרטים שמולאו.

· לקבל אישור במייל שהבקשה הגיעה.
אם אישרת קבלת דואר אלקטרוני, שליחת הבקשה תשגר אוטומטית הודעה שהבקשה הגיעה למערכת.
לתשומת לבכם:
קליטת הבקשה אין פירושה רישום לסמינר, אלא רק הודעה שהבקשה אכן הגיעה ליעדה, ותטופל בהתאם לכללים הקבועים באגודה.

· לתקן פרטי הבקשה
לאחר שהבקשה הועברה, ניתן לבצע עידכונים (כגון הוספה/ביטול טיסות, הוספה/ביטול בן/בת זוג , הוספה/שינוי הערות).
יש להכנס לטופס הקיים, באחת משתי אפשרויות:
א. ע"י כניסה לטופס הרישום באופן זהה ליצירת רישום חדש - יועלו הפרטים הקיימים וניתן יהיה לעדכן אותם.
ב. דרך "בקשות והשתתפות בארועים"  מהדף הראשי  - הקלקה כפולה על שורת הבקשה שאותה רוצים לשנות.
הטופס מגיע עם הפרטים הנוכחיים, יש לשנות את הנתון/נתונים ולשלוח שוב, בדיוק כמו השליחה המקורית.
הערה: במידה והשינוי כרוך בשינוי עלות כספית, יופיע פירוט של הסכום המעודכן ושל ההפרשים בגין השינוי ואופן החיוב שלהם, ותתבקש/י לבצע שוב הכנסת פרטי כרטיס אשראי- ואישור.

· לקבל אישור במייל שבקשת השינוי הגיעה.
אם אישרת קבלת דואר אלקטרוני, שליחת הבקשה תשגר אוטומטית הודעה שהבקשה נשלחה ונקלטה במערכת.

· לבקש ביטול בקשה קיימת
ניתן לבקש לבטל בקשה קיימת.
נכנס לדף הרישום כמו שנכנסים לעדכן את פרטי הבקשה – דרך הסמינר בטבלה או ע"י הקלקה כפולה על שורת הבקשה בדף "בקשות והשתתפות בארועים"
מפעילים כפתור ביטול (באזור השמאלי התחתון של הדף).
הערה: יש למלא את סיבת הביטול.

· לקבל אישור במייל שבקשת הביטול הגיעה.
אם אישרת קבלת דואר אלקטרוני, שליחת הבקשה תשגר אוטומטית הודעה שהבקשה נשלחה ונקלטה במערכת.

· לקבל הודעה במייל כשהבקשה מטופלת.

כאשר הבקשה (ראשונה, עידכון או ביטול) מטופלת, דהיינו כאשר היא מועברת להמתנה או לרישום או כאשר בקשה מבוטלת, באם אישרת קבלת דואר אלקטרוני, נשלחת אוטומטית הודעה על כך במייל. במידה ובוצע רישום יישלחו גם קבלה ואישור הרשמה בדואר רגיל.

· לבדוק מצב הבקשה

ניתן להגיע לדף  מצב בקשות בשתי דרכים:
א. מדף הבית, ע"י הקלקה על כפתור "בקשות והשתתפות בארועים" 
ב. כששולחים בקשה או עידכון, ע"י הקלקה על כפתור "עבור לפרטי בקשה" שבאור הימני התחתון של החלון.

תאור על דף זה מפורט בתחילת דף זה.

 

 

©2019 beithandesai, All rights reserved Site by Berale