גימלאי/ת - מגיע לך


כגימלאי/ית חבר/ת האגודה ו/או העמותה הינך זכאי/ת לתנאים הבאים:
הנחה ממחיר הסמינר בגובה 400 ₪ מכל עמותה - כמו לחברים שאינם גימלאים.
(הנחה ניתנת לחבר/ה ששמרו על רצף תשלום דמי חבר בשנתיים האחרונות).


דמי חבר מופחתים - לדוגמה: בשנת -2021 סך של 222 ₪ לכל עמותה, (במקום 401 ₪).
תשלום דמי החבר -  אחת לשנה (ניתן לשלם בקישור: תשלום דמי חבר).
סבסוד כפול ברישום לסמינר /ארוע, קבלת נקודות נוספות ומאפשר צבירה של נקודות נוספות בגין תשלום דמי חבר שנתיים.
חשוב! - תשלום דמי חבר לשתי עמותות מקנה זכויות כפולות:
לדוגמה: ב-2021 בגין תשלום של 222 ₪ דמי חבר, ניתנות 175 נקודות.
המשך ניצול נקודות אישיות הצבורות לזכותך. שווי כל נקודה - 1 ₪.
יודגש כי הנקודות שצברת הן שלך בלבד ועומדות לזכותך.


האגודה תפעל לאירגון פעילויות יחודיות לגימלאים כגון : סמינרים בארץ ובחו"ל  וסיורים בארץ.
 
לפרטים נוספים ותשלום דמי חבר ניתן לפנות לטלפון: 03-7653100


ליצירת קשר דרך האתר
 

* גימלאי/ת –  גיל פרישה : גברים – 67, נשים – 62