גימלאי/ת? - מגיע לך

1.      תשלום דמי החבר המופחתים לגמלאי* לשנת 2023 עודכנו לסך 240 ₪ ויזקפו לזכות הגמלאי 175 נקודות (זהה לזקיפת הנקודות בשנת 2022).

2.      בביצוע תשלום דמי חבר (באתר) יש  לסמן האם מעונין לשלם לפי התעריף המופחת (240ש"ח) או לפי תעריף מלא (434ש"ח).

3.      החל מפרסום זה, גובה הסבסוד לסמינר לגמלאי יהיה בהתאם לגובה תשלום דמי החבר של הגמלאי/ת. גמלאי/ת המשלם דמי חבר מופחתים, יהיה זכאי לסבסוד  בגובה 200 ₪ עבור סמינר אחד בשנה. גמלאי שישלם דמי חבר מלאים, יהיה זכאי לסבסוד מלא בסך 400 ₪ עבור סמינר אחד בשנה וזקיפת 312 נקודות.

4.      חשוב! - תשלום דמי חבר לשתי עמותות מקנה זכויות כפולות:
תשלום דמי חבר מופחתים לגמלאי לשתי עמותות יזכה ב -175 נקודות באגודה ו-175 נקודות בעמותה, סה"כ 350 נקודות.
יציאה לסמינר פעם אחת בשנה תזכה בסבסוד של 400ש"ח (2
X200ש"ח)
תשלום דמי חבר מלאים לשתי עמותות יזכה ב -312 נקודות באגודה ו-312 נקודות בעמותה. סה"כ 624 נקודות.
יציאה לסמינר פעם אחת בשנה תזכה בסבסוד של 400ש"ח (2
X200ש"ח).

5.      האגודה תפעל לאירגון פעילויות יחודיות לגימלאים כגוןסמינרים בארץ ובחו"ל  וסיורים יומיים ודו יומיים בארץ.

 
תשלום דמי החבר -  אחת לשנה. ניתן לשלם בקישור: תשלום דמי חבר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 03-7653100


* גמלאי/ת –  גיל פרישה : גברים – 67, נשים – 62


ליצירת קשר דרך האתר

 

* גימלאי/ת –  גיל פרישה : גברים – 67, נשים – 62