גימלאים שימו לב

בטבלת הסמינרים ישנם מספר סמינרים בארץ ובחו"ל המיועדים לגימלאים בלבד.
ע"פ הצלחת הסמינרים והנסיון המצטבר יבוצעו סמינרים כאלו גם בשנים הבאות .
לנוחיותם, ניתן לראות רשימה מרוכזת של סמינרים אלו ע"י כניסה ל'גימלאים->טבלת פעילויות' .

אגודת בית ההנדסאי והעמותה לקידום ההנדסאי מאחלות לכל הגימלאים ולכל החברים שנת פעילות מועילה ומהנה.

©2019 beithandesai, All rights reserved Site by Berale