כללי זכאות להשתתפות בפעילויות האגודה


כללי הזכאות להשתתפות בפעילות האגודה והעמותה

בהתאם לכללים שנקבעו עם המעסיקים בשירות הציבורי ועל פי תקנון
העמותה, רשאים להצטרף לאגודה ולעמותה הנדסאים, טכנאים, שרטטים,
לבורנטים ועובדים המקבלים את שכרם על פי דירוג הטכנאים
 
הזכות להיות חבר באגודה ובעמותה ולהשתתף בפעילותיהן מותנית
בתשלום סדיר ורציף של דמי חבר שנתיים לשנה נוכחית ולשנה שלפניה,
באמצעות המעסיק או באופן עצמאי, על ידי החבר/ה. 
דמי החבר לעובדים המועסקים במגזר הציבורי, מועברים לאגודה כנגד
בקשה מפורטת הנשלחת למעסיק.
 
 
נקודות זכות
החל משנת 1996, כנגד תשלום דמי חבר מלאים, נצברות לזכות החבר באגודה או בעמותה "נקודות זכות".
שווי כל נקודת זכות - 1 ₪.
נקודות הזכות, משמשות כאמצעי תשלום לפעילויות הנערכות ע"י האגודה/עמותה.
 
חשוב לזכור נקודות זכות שלא נוצלו ניתנות לצבירה לשנים הבאות ללא
הגבלה ובתנאי שדמי החבר משולמים כסדרם.
הנקודות אינן ניתנות לפדיון בכל דרך שהיא, וניתן לנצלן אך ורק כאמצעי  תשלום
עבור השתתפות בפעילות האגודה/העמותה.


כל חבר באגודה/עמותה יכול לבדוק בכל עת את יתרת הנקודות העומדות
לזכותו באמצעות האינטרנט באתר האגודה   : בכתובת www.beithandesai.org.il
 בלשונית אזור אישי.
האגודה תעדכן מידי פעם את חבריה, באמצעות הדואר האלקטרוני, על שינויים
בפעילותיה, כגון: תוספות סמינרים, מקומות פנויים, ביטול סמינרים וכו'.
לכן, מומלץ לעדכן את כתובת הדוא"ל האישית של החבר באתר האגודה.
הודעות יישלחו רק לחברים שאישרו  קבלת דואר
אלקטרוני מהאגודה.
חבר אשר יתרת נקודות הזכות העומדות לזכותו נמוכה מעלות הפעילות אליה
נרשם, יכול להשלים את ההפרש בתשלום אישי בכרטיס אשראי של כל
החברות, מלבד "דיינרס".
 

קופוני "בזק"
בהתאם להסדר עם "עמותת שירותי הרווחה" של עובדי "בזק" רשאים חברי
האגודה והעמותה, עובדי החברה, להשתמש בסל תרבות אישי (קופונים) בסך 600 ש"ח כאמצעי תשלום עבור ההשתתפות בסמינרים.
ניתן להשתמש בסל תרבות אישי של השנים 2019 ו - 2020 , עד סך 1200 ₪
ביחד עבור שתי השנים
.