loading gif

סמינרים בארץ לשנת 2020

בחר מלון לתצוגה
בחר אזור לתצוגה

* המחירים לחבר מחושבים לחברות כפולה (אגודה + עמותה) + קרן ידע

מחיר כולל טיסהמחיר ללא טיסה
מספרמיועד למיקוםימיםתאריכיםהסעהמוצא הסעהסימוכיןסטטוס* חברמחיר רגיל* חברמחיר רגילתחנת הרשמהקוד אזורקוד מלון
88ארצי קראון פלאזה, ים המלח א-ה29/11/2020-03/12/2020הגעה עצמית  088/9/20/2 ניתן לשלוח בקשה------5601863אגודת בית ההנדסאי והטכנאי5670
89ארצי אריאה, אילת א-ה29/11/2020-03/12/2020הגעה עצמית  089/9/20/2 הסמינר מלא – בקשה תיקלט לרשימת המתנה------5901767אגודת בית ההנדסאי והטכנאי21429
99ארצי מילוס, ים המלח א-ד06/12/2020-09/12/2020הגעה עצמית  099/9/20/2 הסמינר מלא – בקשה תיקלט לרשימת המתנה------5301670אגודת בית ההנדסאי והטכנאי51428
105ארצי דן , אילת ד-א25/11/2020-29/11/2020הגעה עצמית  105/9/20/2 סמינר התחיל------10902328אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2959
106ארצי ישרוטל , ים המלח א-ד29/11/2020-02/12/2020הגעה עצמית  106/9/20/2 ניתן לשלוח בקשה------3901460אגודת בית ההנדסאי והטכנאי521
107ארצי הרברט סמואל, ירושלים א-ד20/12/2020-23/12/2020הגעה עצמית  107/9/20/2 ניתן לשלוח בקשה------4901670אגודת בית ההנדסאי והטכנאי41423
108ארצי קדמא, שדה בוקר א-ד27/12/2020-30/12/2020הגעה עצמית  108/9/20/2 ניתן לשלוח בקשה------6901688אגודת בית ההנדסאי והטכנאי21431
109ארצי ישרוטל אגמים, אילת א-ד06/12/2020-09/12/2020הגעה עצמית  109/9/20/2 הסמינר מלא – בקשה תיקלט לרשימת המתנה------1901250אגודת בית ההנדסאי והטכנאי21411
110ארצי - עם ילדים אורכידאה , אילת א-ה13/12/2020-17/12/2020הגעה עצמית  110/9/20/2 הסמינר מלא – בקשה תיקלט לרשימת המתנה------751333אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2403
111ארצי דן , אילת א-ד20/12/2020-23/12/2020הגעה עצמית  111/9/20/2 הסמינר מלא – בקשה תיקלט לרשימת המתנה------3901487אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2959
115ארצי דן , אילת א-ה06/12/2020-10/12/2020הגעה עצמית  115/9/20/2 הסמינר מלא – בקשה תיקלט לרשימת המתנה------8502063אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2959

·     המחירים כוללים 20 ש"ח תשר לבית המלון.

·     ההרשמה באמצעות טופס בקשה להרשמה בלבד - מומלץ לשלוח דרך האתר - ובכל מקרה לא טלפונית.

·     הגעה עצמית - ללא טיסה/הסעה.

·