loading gif

סמינרים בארץ לשנת 2021

בחר מלון לתצוגה
בחר אזור לתצוגה

* המחירים לחבר מחושבים לחברות כפולה (אגודה + עמותה) + קרן ידע

מחיר כולל טיסהמחיר ללא טיסה
מספרמיועד למיקוםמועד סגירת הרשמהימיםתאריכיםהסעהמוצא הסעהסימוכיןסטטוס* חברמחיר רגיל* חברמחיר רגילתחנת הרשמהקוד אזורקוד מלון
10ארצי ישרוטל המלך שלמה, אילת 22/02/2021א-ד07/03/2021-10/03/2021הגעה עצמית  010/9/21/2 הסמינר מלא – לא ניתן לשלוח בקשה------4001475אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2915
11ארצי סטאי ת"א-יפו, תל אביב-יפו 21/02/2021א-ד07/03/2021-10/03/2021הגעה עצמית  011/9/21/2 הסמינר בוטל------16502825אגודת בית ההנדסאי והטכנאי31435
12ארצי קדמא, שדה בוקר 22/02/2021א-ד07/03/2021-10/03/2021הגעה עצמית  012/9/21/2 הסמינר בוטל------6901919אגודת בית ההנדסאי והטכנאי21431
13ארצי הגושרים, קרית שמונה 23/02/2021א-ד14/03/2021-17/03/2021הגעה עצמית  013/9/21/2 הסמינר בוטל------5501679אגודת בית ההנדסאי והטכנאי11420
14ארצי מילוס, ים המלח 21/02/2021א-ד14/03/2021-17/03/2021הגעה עצמית  014/9/21/2 הסמינר מלא – לא ניתן לשלוח בקשה------5801670אגודת בית ההנדסאי והטכנאי51428
15ארצי יו קוראל ביץ', אילת 21/02/2021א-ה14/03/2021-18/03/2021הגעה עצמית  015/9/21/2 הסמינר בוטל------8001940אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2643
18ארצי כרמים, ירושלים 21/02/2021א-ד14/03/2021-17/03/2021הגעה עצמית  018/9/21/2 הסמינר מלא – לא ניתן לשלוח בקשה------15002687אגודת בית ההנדסאי והטכנאי41421
19ארצי קראון פלאזה, ים המלח 21/02/2021ד-א17/03/2021-21/03/2021הגעה עצמית  019/9/21/2 הסמינר מלא – לא ניתן לשלוח בקשה------9702234אגודת בית ההנדסאי והטכנאי5670
20ארצי מצפה הימים, ראש פינה 21/03/2021א-ד18/04/2021-21/04/2021הגעה עצמית  020/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 21/03/2021
------15002737אגודת בית ההנדסאי והטכנאי13
21ארצי יערות הכרמל, חיפה 21/03/2021א-ד18/04/2021-21/04/2021הגעה עצמית  021/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 21/03/2021
------15002618אגודת בית ההנדסאי והטכנאי11416
22ארצי יו קוראל ביץ', אילת 21/03/2021א-ה18/04/2021-22/04/2021הגעה עצמית  022/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 21/03/2021
------8001940אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2643
23ארצי - סדנת הכנה לפרישה לגימלאות הגושרים, קרית שמונה 04/04/2021א-ה09/05/2021-13/05/2021הגעה עצמית  023/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 04/04/2021
------11722304אגודת בית ההנדסאי והטכנאי11420
24ארצי סטאי כנרת, טבריה 25/03/2021א-ד25/04/2021-28/04/2021הגעה עצמית  024/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 25/03/2021
------12402225אגודת בית ההנדסאי והטכנאי11419
25ארצי סטאי ת"א-יפו, תל אביב-יפו 25/03/2021א-ד25/04/2021-28/04/2021הגעה עצמית  025/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 25/03/2021
------16502825אגודת בית ההנדסאי והטכנאי31435
26ארצי קדמא, שדה בוקר 25/03/2021א-ד25/04/2021-28/04/2021הגעה עצמית  026/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 25/03/2021
------6901919אגודת בית ההנדסאי והטכנאי21431
27ארצי - שומרי מסורת לאונרדו פלאזה , ירושלים 25/03/2021א-ד25/04/2021-28/04/2021הגעה עצמית  027/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 25/03/2021
------6902039אגודת בית ההנדסאי והטכנאי41424
28ארצי לגון נתניה, נתניה 25/03/2021א-ד25/04/2021-28/04/2021הגעה עצמית  028/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 25/03/2021
------5001582אגודת בית ההנדסאי והטכנאי 1422
29ארצי קראון פלאזה, ירושלים 24/03/2021א-ד25/04/2021-28/04/2021הגעה עצמית  029/9/21/2 הסמינר בוטל------3401337אגודת בית ההנדסאי והטכנאי41412
30ארצי פסטורל, כפר בלום 25/03/2021א-ד25/04/2021-28/04/2021הגעה עצמית  030/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 25/03/2021
------3701481אגודת בית ההנדסאי והטכנאי1669
31ארצי אריאה, אילת 25/03/2021א-ד25/04/2021-28/04/2021הגעה עצמית  031/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 25/03/2021
------3001310אגודת בית ההנדסאי והטכנאי21429
32ארצי דן , אילת 24/03/2021ד-א28/04/2021-02/05/2021הגעה עצמית  032/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 24/03/2021
------13002320אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2959
33ארצי יערות הכרמל, חיפה 24/03/2021א-ד02/05/2021-05/05/2021הגעה עצמית  033/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 24/03/2021
------15002618אגודת בית ההנדסאי והטכנאי11416
34ארצי סטאי כנרת, טבריה 24/03/2021א-ד02/05/2021-05/05/2021הגעה עצמית  034/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 24/03/2021
------12402225אגודת בית ההנדסאי והטכנאי11419
35ארצי הרברט סמואל, ירושלים 24/03/2021א-ד02/05/2021-05/05/2021הגעה עצמית  035/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 24/03/2021
------5201795אגודת בית ההנדסאי והטכנאי41423
36ארצי יו קוראל ביץ', אילת 24/03/2021א-ה02/05/2021-06/05/2021הגעה עצמית  036/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 24/03/2021
------8001940אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2643
37ארצי לגון נתניה, נתניה 24/03/2021א-ד02/05/2021-05/05/2021הגעה עצמית  037/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 24/03/2021
------5001582אגודת בית ההנדסאי והטכנאי 1422
38ארצי - שומרי מסורת כינר גליל, חוף הכנרת, טבריה 24/03/2021א-ד02/05/2021-05/05/2021הגעה עצמית  038/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 24/03/2021
------2001280אגודת בית ההנדסאי והטכנאי1201
40ארצי ישרוטל ים סוף, אילת 04/04/2021א-ד09/05/2021-12/05/2021הגעה עצמית  040/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 04/04/2021
------2851265אגודת בית ההנדסאי והטכנאי21430
41ארצי כרמים, ירושלים 04/04/2021א-ד09/05/2021-12/05/2021הגעה עצמית  041/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 04/04/2021
------15002687אגודת בית ההנדסאי והטכנאי41421
42ארצי מצפה הימים, ראש פינה 04/04/2021א-ד09/05/2021-12/05/2021הגעה עצמית  042/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 04/04/2021
------15002737אגודת בית ההנדסאי והטכנאי13
43ארצי - סמינר מורחב דן , אילת 04/04/2021א-ה09/05/2021-13/05/2021הגעה עצמית  043/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 04/04/2021
------11002107אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2959
44ארצי נפטון, אילת 04/04/2021א-ה09/05/2021-13/05/2021הגעה עצמית  044/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 04/04/2021
------6001707אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2402
45ארצי - סמינר מורחב דן , אילת 04/04/2021ד-א19/05/2021-23/05/2021הגעה עצמית  045/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 04/04/2021
------13602407אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2959
46ארצי ישרוטל המלך שלמה, אילת 18/04/2021א-ה23/05/2021-27/05/2021הגעה עצמית  046/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 18/04/2021
------9002047אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2915
47ארצי סטאי כנרת, טבריה 18/04/2021א-ד23/05/2021-26/05/2021הגעה עצמית  047/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 18/04/2021
------12402225אגודת בית ההנדסאי והטכנאי11419
48ארצי סטאי ת"א-יפו, תל אביב-יפו 18/04/2021א-ד23/05/2021-26/05/2021הגעה עצמית  048/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 18/04/2021
------16502825אגודת בית ההנדסאי והטכנאי31435
49ארצי הבית בגליל, ראש פינה 18/04/2021א-ד23/05/2021-26/05/2021הגעה עצמית  049/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 18/04/2021
------5401670אגודת בית ההנדסאי והטכנאי1644
50ארצי נפטון, אילת 18/04/2021א-ה23/05/2021-27/05/2021הגעה עצמית  050/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 18/04/2021
------6001707אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2402
51ארצי - שומרי מסורת קבוץ לביא, טבריה 18/04/2021א-ד23/05/2021-26/05/2021הגעה עצמית  051/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 18/04/2021
------3501390אגודת בית ההנדסאי והטכנאי132
52ארצי דן , אילת 20/04/2021ה-א27/05/2021-30/05/2021הגעה עצמית  052/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 20/04/2021
------8001820אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2959
53ארצי מצפה הימים, ראש פינה 20/04/2021א-ד30/05/2021-02/06/2021הגעה עצמית  053/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 20/04/2021
------15002737אגודת בית ההנדסאי והטכנאי13
54ארצי סטאי כנרת, טבריה 20/04/2021א-ד30/05/2021-02/06/2021הגעה עצמית  054/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 20/04/2021
------12402225אגודת בית ההנדסאי והטכנאי11419
55סמינר לגימלאים - ארצי הבית בגליל, ראש פינה 20/04/2021א-ד30/05/2021-02/06/2021הגעה עצמית  055/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 20/04/2021
------4801670אגודת בית ההנדסאי והטכנאי1644
56ארצי אורכידאה , אילת 20/04/2021א-ה30/05/2021-03/06/2021הגעה עצמית  056/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 20/04/2021
------3001238אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2403
57ארצי ניאה, נהריה 24/03/2021א-ד30/05/2021-02/06/2021הגעה עצמית  057/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 24/03/2021
------7702053אגודת בית ההנדסאי והטכנאי 1432
59ארצי אריאה, אילת 04/04/2021א-ד09/05/2021-12/05/2021הגעה עצמית  059/9/21/2 ניתן לשלוח בקשה
עד 04/04/2021
------3001310אגודת בית ההנדסאי והטכנאי21429

·     המחירים כוללים 20 ש"ח תשר לבית המלון.

·     ההרשמה באמצעות טופס בקשה להרשמה בלבד - מומלץ לשלוח דרך האתר - ובכל מקרה לא טלפונית.