על מנת לצפות בנתונים מותאמים אישית, יש להקליד שם משתמש (ת.ז.) וסיסמא .
סמינרים בארץ
מספרמיועד למיקוםטווח ימיםטווח תאריכיםסוג הסעהמוצא הסעהסימוכיןסטטוסמחיר מלאמחיר מלא ללא הסעהמחיר חברמחיר חבר ללא הסעהמחיר קרן ידעמחיר קרן ידע ללא הסעהמחיר לגמלאי/תמחיר לגמלאי/ת ללא הסעהמחיר בן/בת זוגמחיר בן/בת זוג ללא הסעהתחנת הרשמה
40ארצי - לגימלאים דן , אילת ה-א04/10/2018-07/10/2018טיסהשדה דב 040/9/18/2 יש מקום2249176418491364154910641849136421891704אגודת בית ההנדסאי והטכנאי
סמינרים בחו"ל

מספרמיועד למיקוםטווח ימיםטווח תאריכיםסימוכיןסטטוסמחיר חברמחיר בן/בת זוגתחנת הרשמה
7ארצי - לגימלאים - גימלאים יוון , סלוניקי א-ה06/05/2018-10/05/2018007/9/18/4הסתיים19952395אגודת בית ההנדסאי והטכנאי
9ארצי - לגימלאים - גימלאים גיאורגיה , באטומי א-ה13/05/2018-17/05/2018009/9/18/4הסתיים21902590אגודת בית ההנדסאי והטכנאי

גימלאים שימו לב

בטבלת הסמינרים ישנם מספר סמינרים בארץ ובחו"ל המיועדים לגימלאים בלבד.
ע"פ הצלחת הסמינרים והנסיון המצטבר יבוצעו סמינרים כאלו גם בשנים הבאות .
לנוחיותם, ניתן לראות רשימה מרוכזת של סמינרים אלו ע"י כניסה ל'גימלאים->טבלת פעילויות' .

אגודת בית ההנדסאי והעמותה לקידום ההנדסאי מאחלות לכל הגימלאים ולכל החברים שנת פעילות מועילה ומהנה.

©2018 beithandesai, All rights reserved Site by Berale