על מנת לצפות בנתונים מותאמים אישית, יש להקליד שם משתמש (ת.ז.) וסיסמא .
סמינרים בארץ
מספרמיועד למיקוםטווח ימיםטווח תאריכיםסוג הסעהמוצא הסעהסימוכיןסטטוסמחיר מלאמחיר מלא ללא הסעהמחיר חברמחיר חבר ללא הסעהמחיר קרן ידעמחיר קרן ידע ללא הסעהמחיר לגמלאי/תמחיר לגמלאי/ת ללא הסעהמחיר בן/בת זוגמחיר בן/בת זוג ללא הסעהתחנת הרשמה
40סמינר לגימלאים - ארצי דן , אילת ה-א04/10/2018-07/10/2018טיסהשדה דב 040/9/18/2 הסתיים2249176418491364154910641849136421891704אגודת בית ההנדסאי והטכנאי
51ארצי - סדנת הכנה לפרישה לגימלאות רימונים אילת (נפטון המחודש), אילת ד-א07/11/2018-11/11/2018טיסהשדה דב 051/9/18/2 הסתיים2741229120411591174112912041159124411991אגודת בית ההנדסאי והטכנאי

גימלאים שימו לב

בטבלת הסמינרים ישנם מספר סמינרים בארץ ובחו"ל המיועדים לגימלאים בלבד.
ע"פ הצלחת הסמינרים והנסיון המצטבר יבוצעו סמינרים כאלו גם בשנים הבאות .
לנוחיותם, ניתן לראות רשימה מרוכזת של סמינרים אלו ע"י כניסה ל'גימלאים->טבלת פעילויות' .

אגודת בית ההנדסאי והעמותה לקידום ההנדסאי מאחלות לכל הגימלאים ולכל החברים שנת פעילות מועילה ומהנה.

©2018 beithandesai, All rights reserved Site by Berale